بهبود مدیریت حمل بار كشور با حذف بارنامه فیزیكی

بارنامه فیزیکی

 مدیر كل حمل و نقل كالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای كشور گفت: حذف بارنامه فیزیكی از ابتدای سال آینده، ساماندهی و بهبود مدیریت حمل بار را در پی دارد. به گزارش باروان به نقل از ایرنا، غلامحسین دغاغله؛ مدیر كل حمل و نقل كالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده […]