بله. باروان با معتبرترین شرکتهای بیمه ای کشور قرارداد همکاری منعقد کرده است و بار شما را به درخواست خودتان و بر اساس ارزش ریالی محموله ای که اعلام می نمایید به صورت آنلاین بیمه می نماید. این بیمه شامل بیمه خسارات و حوادث به جز سرقت بار برای متصدیان امور حمل و نقل می باشد.

بله. کافی است جزئیات سفارش خود را در قسمت ثبت بار وارد نمایید و پس از تایید نهایی بار ثبتی، می توانید قیمت کرایه خود را هم بصورت آنلاین و هم قیمت تخفیف خورده با توجه به امتیازات خود مشاهده نمایید.

به طور معمول خیر؛ قیمت محاسبه شده با توجه به اطلاعات اعلام شده از طرف شما، توسط سامانه هوشمند باروان تنظیم می گردد ولی در صورتی که بار ثبت شده شما در سامانه باروان در زمان بارگیری و یا تخلیه بار دارای مغایرت با اطلاعات اعلامی شما باشد و نهایتا مشمول مفاد مندرج در آیین نامه پرداخت خسارات در قسمت قوانین و مقررات سایت باروان گردد اضافه قیمت کرایه به صورت توافقی با راننده تغییر خواهد کرد.

در صورتی که نوع پرداخت بار شما پیش کرایه باشد می توانید از طریق درگاه بانکی کرایه را به حساب باروان واریز نمایید و باروان کرایه را با کسر هزینه های قانونی به راننده می پردازد. در مواردی که نوع کرایه پس کرایه است، کرایه در محل تخیله بار و به صورت نقدی توسط تحویل گیرنده بار به راننده پرداخت می گردد.

در صورتی که هنوز راننده ای بار ردیف ثبتی شما را پذیرش نکرده باشد و بار ردیف ثبتی شما صاحب بار گرامی در پنل تایید بارهای پذیرش شده در سامانه باروان قرار نگرفته باشد، می توانید نسبت به لغو بار ردیف ثبتی اقدام نمایید. در این صورت شما مشمول هیچ جریمه ای نمی شوید. ولی در صورتی که بار شما توسط راننده ای پذیرش گردد و در مرحله ثبت نهایی بارنامه، شما بارنامه ی خود را لغو نمایید در آن زمان شما مشمول پرداخت خسارت اعلامی در سامانه می گردید.

باروان متعهد است در صورتی که پس از تایید نهایی و صدور بارنامه برای شما صاحب بار محترم، راننده ای ابتدا بار شما را پذیرش نمود و درساعات منتهی به زمان بارگیری به دلایلی از حمل بار شما سر باز زد، بار شما را توسط راننده ی دیگری در همان روز بارگیری نماید. سیستم ارزیابی باروان به شما و ما کمک خواهد کرد تا با رانندگان حرفه ای تری برای پذیرش سفارشات شما در باروان همکاری نماییم.

ممکن است در صفحه جزییات بارتان با بارهایی مواجه شوید که سایز بار را حجمی یا وزنی نشان می دهد. باید مطلع باشید که باروان به بارهایی که وزن آنها از نصف ظرفیت وزنی کامیون درخواستی کمتر باشد ولی حجم کل بارگیر کامیون را اشغال کند بار حجمی می گوید و در غیر این صورت باروان سایز بار را وزنی به حساب می آورد.

بار جامد: به کلیه بارهای جامد، مایع و گازی که در بسته بندی های جامد مثل بشکه، مخزن پلاستیکی و غیره قرار داشته باشند، بار جامد گفته می شود.
بار مایع و گاز: بارهای مایع، فله ای و گازهای مختلف که برای حمل به تانکر یا بونکر نیاز داشته باشند، در دسته بندی بارهای مایع یا گازی قرار می گیرد.