انقضای دوران تخصیص بار در پایانه‌های فیزیکی

بازارگاه های الکترونیکی

به اقتضای زمان و شرایط کشور فرآیند تخصیص بار به رانندگان در پایانه‌های عمومی بار بندرعباس و بندر امام به‌صورت نوبت‌دهی شکل‌گرفته است. درواقع شرکت پایانه‌های وقت (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کنونی)، به‌منظور ایجاد سیستم نوبت‌دهی برای رانندگان جهت تخصیص بار از طریق سالن اعلام بار، آنان را ملزم به مراجعه به پایانه‌ها و دریافت نوبت کرده و از سوی دیگر شرکت‌های حمل‌ونقل را ملزم به اعلام بارهای خود فقط در سامانه پایانه کرده است.