فشار محور ترکیه-آذربایجان بر محورهای تجاری-ترانزیتی ایران

پایانه باری آستارا

صلح‌نامه قره باغ به طور جدی تری محورهای ترانزیتی ایران را تهدید می‌کند. به گزارش باروان به نقل از مهر،علی ضیایی، کارشناس حوزه حمل و نقل بین المللی در یادداشتی به تهدیدهای ناشی از صلح‌نامه قره باغ برای محورهای ترانزیتی ایران پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد: محورهای ترانزیتی میان کشورها از مهم‌ترین ملزومات […]

فاصله‌های تعویض روغن برای موتورهای دیزل مکانیکی

تعویض روغن

همانطور که گفتیم، فواصل تعویض روغن برای موتورهای دیزلی به میزان قابل توجهی متفاوت است. اگر از روغن استاندارد استفاده می‌کنید، اکثر موتورهای دیزلی باید تقریباً هر 3000 کیلومتر از روغن مصنوعی استفاده کرد، و هر 5،000 تا 6،000 کیلومتر روغن را تغییر دهید. اگر از روغن مصنوعی با بالاترین کیفیت برای موتورهای دیزلی استفاده […]