باروان سیستم خودکار تعیین نرخ حمل بار جاده ای را راه اندازی کرد

مقاله علمی پژوهشی باروان در هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک برگزیده شد

مقاله علمی پژوهشی باروان در هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک برگزیده شد نتایج داوری مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک از سوی هیات علمی کنفرانس اعلام شد. به گزارش هیات اجرایی کنفرانس، پس از اتمام فرآیند داوری مقالات، مقالات پذیرفته شده برای ارائه به صورت سخنرانی […]