رفع موانع اجراي صحيح پروژه نرخ حمل كالا بر اساس تن بر كيلومتر

تن کیلومتر

در سومين نشست كميته راهبري حمل و نقل جاده‌اي بخش كالا، بر بررسي و رفع موانع اجراي صحيح بر اساس تن بر كيلومتر تأكيد شد. به گزارش باروان به نقل از روابط‌ عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، مهندس مهران قرباني معاون حمل و نقل اين سازمان و رئيس كميته راهبري حمل و […]