تمهیدات ویژه گمرک برای جلوگیری از انباشت کامیون های حامل سوخت در مرزها

کامیون های حامل سوخت

مقرر شده است در صورت بروز مشکل انباشت کامیون های حامل مواد خطرناک ، گمرکات مرزی با هماهنگی و استفاده از ظرفیت مقامات استانی با انجام ملاقات های مرزی فوق العاده نسبت به رفع مشکل پذیرش کالاهای اشتعال زا توسط کشور مقابل اقدامات مربوطه را انجام دهند . با توجه به عدم پذیرش محموله های […]