پذیرش مطالبات کامیون داران از سوی وزیر راه‌وشهرسازی

مشروح اظهارات نمایندگان کامیون‌داران در نشست با وزیر

درد ارابه آهنین، کَدّ یمین و عرق جبین «من یک راننده‌ام، کسی که با ارابه آهنین، کدّ یمین و عرق جبین مشغول خدمت‌رسانی به هم‌میهنانم و امرار معاشی مختصر هستم. چند سالی است حالمان خوب نیست. از لحاظ مالی اوضاعمان وخیم است. ماشین‌هایمان گران و لوازمشان گران‌تر…». این چند سطر از نامه‌ای است که بخشی […]