منع پذیرش ۲۵۰۰ تانکر سوخت از طرف عراق خطر انفجار را افزایش می‌هد

تانکرهای سوخت

 از یک ماه گذشته رانندگان کامیون و تانکر آذربایجان‌غربی که قصد ترانزیت بار سوخت به مقصد اربیل عراق داشتند با ممانعت طرف عراقی به خاطر عدم استاندارد سوخت مواجه شدند. غیراستاندارد بودن سوخت های صادراتی عامل منع پذیریش از طرف عراقی ها رانندگان کامیون در آذربایجان‌غربی هر چند وقت یک بار با مشکلاتی مواجه می‌شوند […]