اولین دوره مسابقات رالی خانوادگی خودروهای سنگین کشور 25 مرداد برگزار می شود

اولین دوره مسابقات رالی خانوادگی خودروهای سنگین کشور 25 مرداد برگزار می شود

سرکار خانم زهرا کیانی پایه گذار اولین کمیته خودروهای سنگین در رشته اتومبیلرانی کشور و اولین راننده خانم حمل بارهای ترافیکی، در نظر دارد در تاریخ 25 مرداد 98 با همکاری و حمایت باروان؛ پنجره واحد هوشمند حمل و نقل کالا اولین دوره مسابقات رالی خانوادگی خودروهای سنگین کشور را با عنوان «جام کرامت رانندگان» […]