جلوگیری از قاچاق سوخت علت معطلی ۵۰۰ کامیون‌ در مرز بازرگان

معطلی کامیون‌ها در مرز بازرگان

بیش از ۵۰۰ دستگاه کامیون در مرز بازرگان منتظر خروج از مرز هستند. به گفته مسوولان گمرک ایران به علت «عدم همکاری ترکیه» کندی پذیرش کامیون‌ها مهم‌ترین عامل شکل‌گیری این صف طولانی در مرز بازرگان شده است. «بیش از۵۰۰ دستگاه کامیون در مرز بازرگان منتظر خروج از مرز هستند.» به گفته مسوولان گمرک ایران به […]