آنچه رانندگان حرفه ای کامیون از رژیم غذایی سالم باید بدانند

تغذیه مناسب رانندگان کامیون

 نتایج تحقیقات نشان می‌دهد، رژیم غذایی ناسالم ممکن است موجب افزایش خستگی و رانندگی خطرناک در بین رانندگان کامیون شود که اغلب از عوامل اصلی در برخورد با دیگر وسایل نقلیه محسوب می‌شوند. باروان شرکت هوشمند حمل بار به مشروح این مقاله می‌پردازد. به نقل از یورکالرت، هر ساله حدود ۱.۳۵ میلیون نفر در تصادفات […]