باروان پنجره واحد هوشمند حمل کالا مجری استقرار استاندارد GS1 در حمل و نقل

باروان

  بازدید معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور و اقاي دکتر خاندوزی؛ وزیر محترم اقتصاد از خانه نوآوري و فناوري و با حضور شركت دانش بنيان باروان؛ باروان یکی از بازارگاه دانش بنیان می باشد که تنها نماینده انحصاری لجستیکی GS1 در کشور و زیر نظر معاونت علمی و سازمان راهداری در حال فعالیت […]

حضور گروه دانش بنیان باروان در خانه نوآوری و فناوری

  گروه دانش بنیان باروان بعنوان نماینده لجستیکی مرکز ملی شماره گذاری کشور ، از بازارگاههای زیر نظر سازمان راهداری و سازمان شهرداری ها مجری استقرار استاندارد Gs1 در حمل و‌نقل درون و برون شهری کالا زیر نظر معاونت علمی ریاست جمهوری ایران می باشد