به پیشنهاد گمرک ارایه گواهی اسقاط به بعد از ترخیص کامیون ها موکول شود.

ترخیص کامیونهای کارکرده

معاون گمرک ایران اظهار داشت: با موافقت پیشنهادات گمرک توسط وزارت راه و شهرسازی، قرار بر این گردید که از این پس اعلام اسقاط به گمرک پس از ترخیص و قبل از شماره‌گذاری انجام شود. باروان شرکت هوشمند حمل بار به مشروح این خبر می‌پردازد. مهرداد ارونقی در درباره تغییرات در فرایند واردات کامیون‌های سه […]