کامیون‌ های ترانزیتی ایرانی گران‌تر از کامیون‌های خارجی!

حمل و نقل بین المللی

ارائه فاکتور رسمی بابت حمل بار و پرداخت ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده روی فاکتور رسمی، قدرت رقابت کامیون‌های ایرانی را نسبت به نوع خارجی آن‌ها پایین می‌آورد؛ در واقع به صورت خودکار کرایه حمل کامیون ایرانی ۹ درصد بیشتر از کامیون خارجی می‌شود. باروان شرکت هوشمند حمل بار به مشروح این مقاله می‌پردازد. […]