برچسب: عمر تایر کامیون

عمر لاستیک
مقالات حمل و نقل
سردبیر

تاثیر نوع رانندگی بر عمر تایر

بررسی عوامل مختلف از جمله طریقه رانندگی بر عمر لاستیک کامیونها افزایش قیمت لاستیک طبیعی (natural rubber) که بیش از ۶۰ درصد ساختار تایر را تشکیل میدهد،

ادامه مطلب »