برچسب: تریلی

رالی داکار 2020
باروان TV
نگار نجفی پور

رالی داکار 2020

  در رالی داکار 2020 که برای نخستین بار درعربستان برگزار شد، در بخش کامیون، تیم کاماز پیشتاز شد. نخستین روز از رالی اتومبیلرانی داکار

ادامه مطلب »