برچسب: اتاق بازرگانی اصفهان

بندر خشک
مقالات حمل و نقل
سردبیر

بندرخشک؛ پروژه معطل مانده اصفهان

به گزارش باروان به نقل از ایمنا: سیدعبدالوهاب سهل آبادی در دیدار هیئت رییسه اتاق بازرگانی با معاون عمرانی استاندار اصفهان، اظهار کرد: اتاق بازرگانی اصفهان با ایجاد ساختار

ادامه مطلب »