باروان | درباره ی ما
.


شناسنامه ی واژه

    اولین واکنش انسان نسبت به محیط پیرامونش " نامگذاری" (naming) بوده است. انسان به پدیده های اطرافش نامی داده و به آن ها موجودیتی رسمی بخشیده است. همچنان پس از حدود40-30 هزار سال از پیدایش زبان بشری، هـر آنچه پدیده ای تازه در زندگی او محسوب شود نامی بر آن می نهد. امروزه ما با سیل تکنولوژی های نوین رو به روییم. اگر این پدیده های مدرن از آن طرف مرزها برای ما به سوغات آورده شده باشند نام آن ها را نیز وام می گیریم. مگر آنکه چاره جویی صورت گرفته و معادلی جایگزین آن کنیم. اما اگر نوآوری برخاسته از ذهن هم زبانان خودمان باشد احتمالاً نامی همراه با آفرینش آن پدیده ی نو می آفرینیم. "باروان"، نامی که ما برای شرکت خود برگزیده ایم، واژه ای ابداعی است؛ که از ترکیب دو واژه ی "بار" و "وان" تشکیل شده است. در میان امکانات مختلف ساخت واژه در زبان فارسی، ترکیب یکی از پربسامدترین و پرکاربردترین فرایند های ساخت واژی است. فرایند ترکیب «به هم پیوستن دو واژه است که هر یک دارای معنی مستقل اند و از مجموعه آن ها معنی سومی حاصل می شود.» (خانلری، ج یکم، ص 134)


    اما بنگریم که هر یک از اجزاء کلمه ی "باروان" به طورجداگانه چه معانی ای را دربرمی گیرند: اگر جست و جویی در ریشه ی واژه ی فارسی "بار" داشته باشیم، خواهیم دید که در دوره ی باستان از ریشه ی bar مفاهیم مختلفی، با صورت های آوایی متفاوت استخراج می شده است. نخست باید بدانیم که واژه های ایرانی باستان به سه صورت بوده اند: ضعیف ، افزوده، بالانده. صورت ضعیف، صورتی از واژه بوده که در آن "a" وجود نداشته است. صورت افزوده، صورتی از واژه بوده که در آن "a" وجود داشته و صورت بالانده، صورتی است که "a" به جای "a" می آمده است. پس برای واژه ی bar از ریشه ی br در باستان ، ایرانیان سه صورت زیر را داشته اند:


  • صورت بالنده:   bar

  • صورت افزوده:   bar

  • صورت ضعیف:   br

  • :br√

    اضافه کردن a (یعنی’آ ‘کشیده) به اصطلاح صورت سببی می ساخته است. بنابراین ریشه ی br که هر دو فعل "آوردن" و "بردن" در فارسی میانه از آن ها گرفته شده است، معنای کلی "جابه جایی" و "حمل و نقل" را میرسانده است. اضافه کردن مصوت کشیده ی a آن ریشه را سببی می کرده است. به این معنی که بر آنچه موجب عمل فعل می شده است دلالت می کند. پس bar در معنی قدیم آن، به معنای "آنچه سبب جابه جایی و حمل را فراهم می آورده"، بوده است. و بعدها در فارسی میانه معنی آن از سببی به مفعولی تغییر یافته و به معنی "آنچه حمل می شود" تحول پیدا کرده است. به این ترتیب، آنـچه در این تک واژه ملحوظ است، مفاهیم مستتر چندگانه ی "آوردن"، "بردن"، "باربر" و "بار" است. اما پیرامون تکواژ "وان": در فارسی پسوندی است که در انتهای اسم می آید و معنی محافظت و نگاهبانی را می دهد. همان پسوندی که در تداول، -بان تلفظ می شود. در لغت نامه ی دهخدا آمده است: « -وان: به معنی محافظت و نگاهبانی، نگاهدارنده و حارس. همچـون گله وان، دشتـوان، فیلوان و امثال آن. لیکن بدون ترکیب گفته نمی شود.» (دهخدا، ج 15، ص23109)


    از سوی دیگر می دانیم همین صورت آوایی مشابه (one) در زبان انگلیسی، به معنی عدد یک است. معانی که ذیل این کلمه ملحوظ است: « 1. یک، تک، واحد 2. متحد، متفق،هم بسته، باهم 3.یگانه، یکتا»(آریان پور،ص576) هستند. از آنجاییکه طرح شرکت باروان، ایده ای کاملاً نو، در صنعت حمل و نقل به شمار می رود، برآن شدیم تا در نامگذاری نیز بر اول بودن و یگانگی آن تاکید ورزیم. این است آنچه ما را بر آن داشت که چنین ترکیبی بیافرینیم و این ایده ی نو در صنعت حمل و نقل بین شهری را باروان یا بار1 بنامیم. نامی که از سویی هم وزن با واژه ی "کاروان" است و شیوه ی حمل و نقل با کاروان های تجاری در گذشته های دور در جاده تجاری ابریشم که شرق دنیای آن روز را به غرب آن پیوند می داد، فرایاد می آورد. و از سویی دیگر بر این نکته تمرکز می کند که این شیوه ی باررسانی نوین، اولین ابداع در این زمینه است و حرف اول را می زند. و از طرف دیگر نقشی حفاظتی و ضمانتی در سیستم باررسانی کشوری دارد.


کتابنامه ناتل خانلری، پرویز (1351)، دستور زبان فارسی، جلد دوم، تهران، بنیاد فرهنگ ایران. دهخدا، علی اکبر (1377)، لغت نامه، جلد پانزدهم، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. آریان پور کاشانی ، منوچهر(1381)، فرهنگ پیشرو (انگلیسی- فارسی)، تهران، نشر جهان رایانه.


انگیزه ی باروان

رسالت باروان این است که:

    بین صاحبانِ بار، كامیون داران و باربری ها به روش های مختلف پلی باشد تا به صورت مقرون به صرفه و سریع، محموله ها و انواع بار را به نزدیك ترین كامیون یا هر وسیله ی مناسبِ دیگری برساند تا هر دو طرفِ این بازار ( عرضه و تقاضا ) با یكـدیگر ارتباطی هوشمند، بر پایه ی IT بـرقرار كنند و در نتیجه سطـح كمی و كیفی جا به جاییِ بار بالا و بالاتر رود. خواهیم كوشید تا با راه حل هایی بكر و به صرفه و با پشتیبانیِ بی نظیر آنلاین و آفلاین با دقتی بسیار بالا خواسته های مشتریان را اجرایی كنیم. باروان نخستین سامانه ی هوشمند در حوزه ی حمل و نقلِ بارِ زمینی است، در این سامانه مشتری یا كاربر بارِ خود را به نزدیك ترین و مجهزترین تریلر یا كامیونِ ثبت شده در سامانه ی باروان معرفی می كند، سامانه ی باروان به صورت خودكار در زمانی كوتاه و در بستر IT نیاز شما را در بهترین شكل ممكن بر طرف می سازد.

انگیزه ی باروان این است که:

    یکی از مهم ترین نیازهای کشور عزیزمان در زمینه ی حمل و نقل هوشمند را مرتفع سازد و اتصالی کارآمد و هوشمند بین صنعت و بازار با حمل و نقل کالا و محموله هایشان برقرار کند. این ارتباط و تعامل هوشمند بر بستر IT و ICT میسر است که ما چنین کرده ایم.

  •    باروان می كوشد تولید كنندگان و صاحبان بنگاه های اقتصـادی، فـقـط دغـدغه ی تـولیـد داشته باشـند. جا بـه جاییِ حرفه ای و ایمن تخصص ماست.

  •    راننـدگان حـرفـه ای بـا استـفاده از لیست بارهای مـوجــود، آزادی انتخاب و عمـل خواهند داشت تا بارِ مناسب خـود را در هـر زمـان و بـرای هر مكانی انتخاب كنند.

  •    باروان گستره ی فعالیتِ شركت های باربـری را در پهنه ی پهناورِ سـرزمین مان امتـداد مـی دهـد.

افق باروان

باروان به این افق می نگرد که:

    پیشرو در ارائه اطلاعاتِ ارزشمند، مربوط به صنعت حمل و نقل و خالق راه حل هایی مبتنی بر علم روز شناخته شود.
با چنین چشم اندازی است كه، مشتری نسبت به باروان وفادار می ماند و جذبِ حداكثری مشتری اتفاق می افتد، در افقِ باروان تعریف شده است كه، می بایست مبتنی بر فن آوریِ منحصر به فـرد خود و علم روز، پایـگاه های ارتباط اطلاعـات را افـزایش و گسترش داده تا در چرخه ای سـودمند، ارتباطـی بین رانندگان و صاحبان بـار و شـركت های باربری شاكله یابد. هدف ما برای آینده، به كارگیری نوآوری، توسعه و پیشنهادِ راهـكار مناسب بـرای سیستمِ حمل بار است. برای داشتنِ صنعتِ حمل و نقلِ پـویا و به روز می بایست ابـزار را توسعه داد كه باروان چنین كرده است.


ما بر آن چه انجام می دهیم ایمان داریم، هستیم تا بهره مند شـویم از قضـاوتِ شـما.
در مـعرض قضاوتِ مدامِ مشتری بودن شجاعت می خواهد، با هـم باروان را رشـد می دهیم.


صداقت مهم ترین رکنِ باروان است، اعتمادِ دو طـرفه می سازد.
ما این اعتماد را تضمین می کنیم و در پی روابط پایدار و برد - برد با مشتریانِ خـود هستیم.


بـاروان به کاربـران و مشتری های خود ارج می نهد، پس در تمامِ روزها و ساعات، مرکز پشتیبانی و پیامِ باروان پـاسخ گوی شما خواهد بود.


به باروان اعتماد کنید، ما به تمام وعــده ها و تعــهدات خــود عــمل مـی کنیم و برای تقدیم خدمات در كلاس جهانی می کوشیم.

    باروان در اندیشه ی جهانی سبز است و هم پیـمان با حامیان محیـط زیست، مراقـب است هـم زمان با رشد اقتصادی، با مدیریت و برنامه ریزیِ حمل و نقل انتشار گازهای گلخانه ای را كاهش دهد.

ما که هستیم...

    اندیشمندانی نخبه و نوآور در زمینه های فناوری اطلاعات و IT، سرمایه گذاری و توسعه ی كسب و كار، راه و حمل و نقل، حقوق و قضا، طراحی و گرافیك، تبلیغات و رسانه در كنار هم در تلاش هستند تا با بهبود و ارتقاء كیفیت همراه با تحقیق و توسعه چشم اندازهایی روشن و با ارزش را ترسیم كرده و امیدوار باشند بهترین سرویس را در میان سرویس های حمل و نقلِ موجود ارائه خواهند كرد. هدف ما بهترین بودن در هر سطح از تعهد است. باروان بر این هدف تمركز كرده و از به روز ترین فن آوری بهره می جوید تا با كارآمد ترین نرم افزارِ جا به جاییِ بار، سریع ، ایمن و مشتری محور با دیگر سامانه ها در داد و بِستان باشد. باروان همـواره به گستـرش و پرورش این صنعت مـی اندیشد و برای ایجادِ راه حل های رقابتیِ حمـل بار نیز بـرنامـه دارد. تیمِ توسعه ی خدمات و پشتیبانی باروان و رویكرد ویژه ی آنان یكی از برجسته ترین نقاط قوتِ گروه باروان است و با اشتیاق و افتخار و انگیزه ی فراوان می كوشد برای تقدیمِ خدمات در كلاس ملی و جهانی. برآورده كردن نیازهای هر كاربر یا مشتری افتخار باروان است.

تماس با ما

آدرس : اصفهان، نجف آباد، ابتدای خیابان شریعتی، نبش كوچه شهید محمد رضا حاج بابایی
پلاك۵۸۶، مجتمع اداری، تجاری نیایش، طبقه چهارم، واحد ۲۳، كد پستی ۸۵۱۴۸۶۹۲۱۴

 تلفن مركز پشتیبانی: ۰۳۱-۴۲۹۲۴

فكـس: ۰۳۱-۴۲۷۴۲۹۲۶

www.bar۱.ir      Email:info@bar۱.ir.