باروان | درباره ی ما
.


شناسنامه ی واژه

    اولین واکنش انسان نسبت به محیط پیرامونش " نامگذاری" (naming) بوده است. انسان به پدیده های اطرافش نامی داده و به آن ها موجودیتی رسمی بخشیده است. همچنان پس از حدود40-30 هزار سال از پیدایش زبان بشری، هـر آنچه پدیده ای تازه در زندگی او محسوب شود نامی بر آن می نهد. امروزه ما با سیل تکنولوژی های نوین رو به روییم. اگر این پدیده های مدرن از آن طرف مرزها برای ما به سوغات آورده شده باشند نام آن ها را نیز وام می گیریم. مگر آنکه چاره جویی صورت گرفته و معادلی جایگزین آن کنیم. اما اگر نوآوری برخاسته از ذهن هم زبانان خودمان باشد احتمالاً نامی همراه با آفرینش آن پدیده ی نو می آفرینیم. "باروان"، نامی که ما برای شرکت خود برگزیده ایم، واژه ای ابداعی است؛ که از ترکیب دو واژه ی "بار" و "وان" تشکیل شده است. در میان امکانات مختلف ساخت واژه در زبان فارسی، ترکیب یکی از پربسامدترین و پرکاربردترین فرایند های ساخت واژی است. فرایند ترکیب «به هم پیوستن دو واژه است که هر یک دارای معنی مستقل اند و از مجموعه آن ها معنی سومی حاصل می شود.» (خانلری، ج یکم، ص 134)


    اما بنگریم که هر یک از اجزاء کلمه ی "باروان" به طورجداگانه چه معانی ای را دربرمی گیرند: اگر جست و جویی در ریشه ی واژه ی فارسی "بار" داشته باشیم، خواهیم دید که در دوره ی باستان از ریشه ی bar مفاهیم مختلفی، با صورت های آوایی متفاوت استخراج می شده است. نخست باید بدانیم که واژه های ایرانی باستان به سه صورت بوده اند: ضعیف ، افزوده، بالانده. صورت ضعیف، صورتی از واژه بوده که در آن "a" وجود نداشته است. صورت افزوده، صورتی از واژه بوده که در آن "a" وجود داشته و صورت بالانده، صورتی است که "a" به جای "a" می آمده است. پس برای واژه ی bar از ریشه ی br در باستان ، ایرانیان سه صورت زیر را داشته اند:


  • صورت بالنده:   bar

  • صورت افزوده:   bar

  • صورت ضعیف:   br

  • :br√

    اضافه کردن a (یعنی’آ ‘کشیده) به اصطلاح صورت سببی می ساخته است. بنابراین ریشه ی br که هر دو فعل "آوردن" و "بردن" در فارسی میانه از آن ها گرفته شده است، معنای کلی "جابه جایی" و "حمل و نقل" را میرسانده است. اضافه کردن مصوت کشیده ی a آن ریشه را سببی می کرده است. به این معنی که بر آنچه موجب عمل فعل می شده است دلالت می کند. پس bar در معنی قدیم آن، به معنای "آنچه سبب جابه جایی و حمل را فراهم می آورده"، بوده است. و بعدها در فارسی میانه معنی آن از سببی به مفعولی تغییر یافته و به معنی "آنچه حمل می شود" تحول پیدا کرده است. به این ترتیب، آنـچه در این تک واژه ملحوظ است، مفاهیم مستتر چندگانه ی "آوردن"، "بردن"، "باربر" و "بار" است. اما پیرامون تکواژ "وان": در فارسی پسوندی است که در انتهای اسم می آید و معنی محافظت و نگاهبانی را می دهد. همان پسوندی که در تداول، -بان تلفظ می شود. در لغت نامه ی دهخدا آمده است: « -وان: به معنی محافظت و نگاهبانی، نگاهدارنده و حارس. همچـون گله وان، دشتـوان، فیلوان و امثال آن. لیکن بدون ترکیب گفته نمی شود.» (دهخدا، ج 15، ص23109)


    از سوی دیگر می دانیم همین صورت آوایی مشابه (one) در زبان انگلیسی، به معنی عدد یک است. معانی که ذیل این کلمه ملحوظ است: « 1. یک، تک، واحد 2. متحد، متفق،هم بسته، باهم 3.یگانه، یکتا»(آریان پور،ص576) هستند. از آنجاییکه طرح شرکت باروان، ایده ای کاملاً نو، در صنعت حمل و نقل به شمار می رود، برآن شدیم تا در نامگذاری نیز بر اول بودن و یگانگی آن تاکید ورزیم. این است آنچه ما را بر آن داشت که چنین ترکیبی بیافرینیم و این ایده ی نو در صنعت حمل و نقل بین شهری را باروان یا بار1 بنامیم. نامی که از سویی هم وزن با واژه ی "کاروان" است و شیوه ی حمل و نقل با کاروان های تجاری در گذشته های دور در جاده تجاری ابریشم که شرق دنیای آن روز را به غرب آن پیوند می داد، فرایاد می آورد. و از سویی دیگر بر این نکته تمرکز می کند که این شیوه ی باررسانی نوین، اولین ابداع در این زمینه است و حرف اول را می زند. و از طرف دیگر نقشی حفاظتی و ضمانتی در سیستم باررسانی کشوری دارد.


کتابنامه ناتل خانلری، پرویز (1351)، دستور زبان فارسی، جلد دوم، تهران، بنیاد فرهنگ ایران. دهخدا، علی اکبر (1377)، لغت نامه، جلد پانزدهم، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. آریان پور کاشانی ، منوچهر(1381)، فرهنگ پیشرو (انگلیسی- فارسی)، تهران، نشر جهان رایانه.


انگیزه ی باروان

رسالت باروان این است که:

    بین صاحبانِ بار، كامیون داران و باربری ها به روش های مختلف پلی باشد تا به صورت مقرون به صرفه و سریع، محموله ها و انواع بار را به نزدیك ترین كامیون یا هر وسیله ی مناسبِ دیگری برساند تا هر دو طرفِ این بازار ( عرضه و تقاضا ) با یكـدیگر ارتباطی هوشمند، بر پایه ی IT بـرقرار كنند و در نتیجه سطـح كمی و كیفی جا به جاییِ بار بالا و بالاتر رود. خواهیم كوشید تا با راه حل هایی بكر و به صرفه و با پشتیبانیِ بی نظیر آنلاین و آفلاین با دقتی بسیار بالا خواسته های مشتریان را اجرایی كنیم. باروان نخستین سامانه ی هوشمند در حوزه ی حمل و نقلِ بارِ زمینی است، در این سامانه مشتری یا كاربر بارِ خود را به نزدیك ترین و مجهزترین تریلر یا كامیونِ ثبت شده در سامانه ی باروان معرفی می كند، سامانه ی باروان به صورت خودكار در زمانی كوتاه و در بستر IT نیاز شما را در بهترین شكل ممكن بر طرف می سازد.

انگیزه ی باروان این است که:

    یکی از مهم ترین نیازهای کشور عزیزمان در زمینه ی حمل و نقل هوشمند را مرتفع سازد و اتصالی کارآمد و هوشمند بین صنعت و بازار با حمل و نقل کالا و محموله هایشان برقرار کند. این ارتباط و تعامل هوشمند بر بستر IT و ICT میسر است که ما چنین کرده ایم.

  •    باروان می كوشد تولید كنندگان و صاحبان بنگاه های اقتصـادی، فـقـط دغـدغه ی تـولیـد داشته باشـند. جا بـه جاییِ حرفه ای و ایمن تخصص ماست.

  •    راننـدگان حـرفـه ای بـا استـفاده از لیست بارهای مـوجــود، آزادی انتخاب و عمـل خواهند داشت تا بارِ مناسب خـود را در هـر زمـان و بـرای هر مكانی انتخاب كنند.

  •    باروان گستره ی فعالیتِ شركت های باربـری را در پهنه ی پهناورِ سـرزمین مان امتـداد مـی دهـد.

افق باروان

باروان به این افق می نگرد که:

    پیشرو در ارائه اطلاعاتِ ارزشمند، مربوط به صنعت حمل و نقل و خالق راه حل هایی مبتنی بر علم روز شناخته شود.
با چنین چشم اندازی است كه، مشتری نسبت به باروان وفادار می ماند و جذبِ حداكثری مشتری اتفاق می افتد، در افقِ باروان تعریف شده است كه، می بایست مبتنی بر فن آوریِ منحصر به فـرد خود و علم روز، پایـگاه های ارتباط اطلاعـات را افـزایش و گسترش داده تا در چرخه ای سـودمند، ارتباطـی بین رانندگان و صاحبان بـار و شـركت های باربری شاكله یابد. هدف ما برای آینده، به كارگیری نوآوری، توسعه و پیشنهادِ راهـكار مناسب بـرای سیستمِ حمل بار است. برای داشتنِ صنعتِ حمل و نقلِ پـویا و به روز می بایست ابـزار را توسعه داد كه باروان چنین كرده است.


ما بر آن چه انجام می دهیم ایمان داریم، هستیم تا بهره مند شـویم از قضـاوتِ شـما.
در مـعرض قضاوتِ مدامِ مشتری بودن شجاعت می خواهد، با هـم باروان را رشـد می دهیم.


صداقت مهم ترین رکنِ باروان است، اعتمادِ دو طـرفه می سازد.
ما این اعتماد را تضمین می کنیم و در پی روابط پایدار و برد - برد با مشتریانِ خـود هستیم.


بـاروان به کاربـران و مشتری های خود ارج می نهد، پس در تمامِ روزها و ساعات، مرکز پشتیبانی و پیامِ باروان پـاسخ گوی شما خواهد بود.


به باروان اعتماد کنید، ما به تمام وعــده ها و تعــهدات خــود عــمل مـی کنیم و برای تقدیم خدمات در كلاس جهانی می کوشیم.

    باروان در اندیشه ی جهانی سبز است و هم پیـمان با حامیان محیـط زیست، مراقـب است هـم زمان با رشد اقتصادی، با مدیریت و برنامه ریزیِ حمل و نقل انتشار گازهای گلخانه ای را كاهش دهد.

ما که هستیم...

    اندیشمندانی نخبه و نوآور در زمینه های فناوری اطلاعات و IT، سرمایه گذاری و توسعه ی كسب و كار، راه و حمل و نقل، حقوق و قضا، طراحی و گرافیك، تبلیغات و رسانه در كنار هم در تلاش هستند تا با بهبود و ارتقاء كیفیت همراه با تحقیق و توسعه چشم اندازهایی روشن و با ارزش را ترسیم كرده و امیدوار باشند بهترین سرویس را در میان سرویس های حمل و نقلِ موجود ارائه خواهند كرد. هدف ما بهترین بودن در هر سطح از تعهد است. باروان بر این هدف تمركز كرده و از به روز ترین فن آوری بهره می جوید تا با كارآمد ترین نرم افزارِ جا به جاییِ بار، سریع ، ایمن و مشتری محور با دیگر سامانه ها در داد و بِستان باشد. باروان همـواره به گستـرش و پرورش این صنعت مـی اندیشد و برای ایجادِ راه حل های رقابتیِ حمـل بار نیز بـرنامـه دارد. تیمِ توسعه ی خدمات و پشتیبانی باروان و رویكرد ویژه ی آنان یكی از برجسته ترین نقاط قوتِ گروه باروان است و با اشتیاق و افتخار و انگیزه ی فراوان می كوشد برای تقدیمِ خدمات در كلاس ملی و جهانی. برآورده كردن نیازهای هر كاربر یا مشتری افتخار باروان است.

    صابر کار آفرین است، باروان تازه ترین آفرینش کاری اش به حساب می آید. مدارک کارشناسی برق قدرت، DBA و MBA اجرایی معیار علمی و مدیریتی اش را احراز می کند. به جز افتخارهای ملی و بین المللی برای دستاوردهای علمی و فرهنگی و همچنین مدال های ورزشی وی که در شمار می آیند از او به عنوان یکی از مشاوران صنعتی فعال اصفهان نام می برند. صابر در اندیشه اش ایرانی مترقی ساخته، برای این اندیشه از ظرفیت استعدادهای بومی با بنا نهادن استارت آپ ایده آوران ارتباطات بهره جسته و تیمی از نخبگان خوش فکر و ایده پرداز را برای سامان بخشیدن به برخی حوزه ها از جمله حمل و نقل گرد هم آورده تا خروجی تخصص هم تیمان وی و آموخته های مدیریتی خودش در دانشگاه LULEA خدمت به مردم کشورش در مسیر دانش و رفاه، رشد کمی و کیفی و البته حرفه ای فعالین آن عرصه باشد، ثمره ی این راه ارتقاء بازده ی حمل و نقل است به دست باروان.

    رحمان دارای مدرک کارشناسی مکانیک است. او از فعالان و صاحب نظران در عرصه ی صنعت کشور به شمار می آید، در سوابق او مدیریت بخش های مختلفی از جمله صنایع سیمان، صنایع فولاد و صنایع شیمیایی به چشم میخورد. و در حال حاضر قائم مقام یکی از شرکت های خودروسازی می باشد. رحمان به ارتباط هرچه بیشتر صنایع و بنگاه های اقتصادی با باروان می اندیشد و می کوشد بخش دولتی را با هوشمندی باروان آشنا و همسو سازد.

    شمس نخبه است؛ دکترای نرم افزار دانشگاه اصفهان، صاحب مقالات علمی بین المللی و تقدیر شده در بین هزار دانشمند ایرانی است. دکتر شمس استاد برجسته و کار بلدی است، در بخش مدیریت از وی به عنوان مدیر و مشاور داده های بزرگ و هوشمندی سیستم ها (دولتی – خصوصی) یادگارهای ماندگار بسیار به چشم می آید. دکتر شمس داده های بزرگ حوزه ی حمل و نقل را در سامانه باروان سامان می دهد. شمس، به تعبیر جرجانی ستاره ی درخشان روز است و به تعبیر باروان ستاره ی درخشان Big Data

    استاد رضا نصر اصفهانی مدیر هنری است. عکاس صاحب نام، گرافیست خلاق و ایده پردازی درخشان است. نشان عالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به پشتوانه ی سال ها تجربه و تدریس هنر دریافت داشته و از نام آوران به شمار می آیند. نصر عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و انجمن تصویرگران ایران هم هست، دبیر و داوری جشنواره های معتبر داخلی و خارجی عکس و فیلم و گرافیک را در کارنامه ی پر افتخارش ثبت کرده، چندین جلد کتاب نفیس هم از تصویرسازی ها و عکس های وی چاپ و اقبال عمومی را برای ایشان در پی داشته است.

    رضا تحصیل کرده ی سینما است.در کارنامه ی رضا عکاسی، فیلم برداری، کارگردانی و فیلم نامه نویسی تعداد زیادی فیلم و سریال و مستند به چشم می خورد که نتیجه ی آن ها جوائز، دیپلم های افتخار و تندیس های بلورین ملی و بین المللی بیشمار است. رضا با تجربه و استعداد بی بدیل خود با معجزه ی تصویر و رسانه برند باروان را در نگاه ها معتبر می سازد.


    نوید مدارک فوق لیسانس و دکترای خود را به ترتیب از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه مرکزی فلوریدا اخذ کرده، او دارای بیش از 25 مقاله در مجلات و کنفرانس های معتبر در حوزه ی طراحی و توسعه ی سیستم های هوشمند، سیستم های مقاوم در برابر اشکال های نرم افزاری و سخت افزاری، و معماری های نوین در سیستم های کم مصرف می باشد.در حال حاضر او عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی فلوریدا است. نوید باروان را همتراز سامانه های معتبر حمل و نقل آمریکایی و اروپایی معماری می پسندد.


    محمد دارای مدرک کارشناسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار است. او از نخبه ها و دارندگان لوح های برتر جشنواره های علمی و جشنواره ی شیخ بهایی در زمینه ی رباتیک است.و نوشتن نرم افزار را با زبان های مختلف به خوبی می داند.او از اولین افرادی است که در کشور مبتکر و برگزار کننده ی همایش ها و مسابقات و کلاس های رباتیک بوده است.محمد هم اکنون به اتفاق تیم نرم افزاری خودش بستری کارآمد، هوشمند و داینامیک را برای باروان و کاربرانش به ارمغان آورده و نوید پیشرفت روزافزون را برای کاربران باروان در سر می پروراند.


    فرزانه دارای مدرک کارشناسی نرم افزار است. او در کارنامه ی خود آشنایی و تسلط به انواع زبان های برنامه نویسی، را دارد. این توانایی او را در توسعه ی سرور اپلیکیشن های باروان یاری داده است.فرزانه در فکر فراهم آوردن بستری پر قدرت و کامل برای باروان است. تا با سرعت تمام کاربران را به سرمنزل مقصود برساند.


    میترا دارای مدرک کارشناسی IT ست. او که در رزومه ی خود طراحی وب سایت های صنعتی، فروشگاهی و هوشمند را دارد. اینبار با طراحی و توسعه وب سایت باروان خود را در معرض بزرگترین چالش های فنی قرار داده است.میترا در اندیشه ی به دست آوردن عنوان ها و سکوهای بین المللی برای وب سایت باروان است.


    امین دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته متالورژی است اما تخصص خود را در زمینه مدیریت پروژه تکمیل کرده است. کلیه کارگروه های تخصصی باروان زیر نظر و با زمان بندی او اداره می شود. توسعه مداوم و منظم تمام بخش های عملیاتی باروان با تدبیر و برنامه ریزی او صورت می گیرد.

    ایمان دارای مدرک کارشناسی نرم افزار می باشد. امنیت سامانه باروان مرهون هوش و درایت ایمان و تیم اوست. سرورهای مختلف باروان با نام ایمان گره خورده است. حراست وتامین امنیت اطلاعات کاربران باروان دغدغه اصلی اوست. زیرا به خوبی می داند سرمایه باروان همین اعتماد کاربران و مشتریان است.

تماس با ما

آدرس : اصفهان، نجف آباد، ابتدای خیابان شریعتی، نبش كوچه شهید محمد رضا حاج بابایی
پلاك۵۸۶، مجتمع اداری، تجاری نیایش، طبقه چهارم، واحد ۲۳، كد پستی ۸۵۱۴۸۶۹۲۱۴

 تلفن مركز پشتیبانی: ۰۳۱-۴۲۹۲۴

فكـس: ۰۳۱-۴۲۷۴۲۹۲۶

www.bar۱.ir      Email:info@bar۱.ir.