نویسنده: ashnagar

مقالات حمل و نقل
ashnagar

مسئولیت بیمه باربری

مسئولیت بیمه باربری باعث می شود در صورتی که حمل کالایی در اثر وقوع خطرات با صدماتی رو به رو شود، خسارات وارده را شرکت

ادامه مطلب »
اصول بارگیری و تخلیه
مقالات حمل و نقل
ashnagar

اصول بارگیری و تخلیه

اصول بارگیری و تخلیه شرکت حمل بار و یا صاحبان ماشین حمل بار را موظف کرده است که از ایمنی و تجهیز وسایل خود اطمینان

ادامه مطلب »