روز: مارس 19, 2019

بارنامه الکترونیکی
بارسان (صدور بارنامه)
bar1admin

جستاری در بارنامه الكترونيكی

صدور بارنامه الکترونیکی عامل اصلی امنیت جابجایی کالا، بهبود استانداردهای حمل بار، کاهش تلفات و برقراری عدالت جاده‌ای و ایجاد سامانه بارنامه برخط و یا همان الکترونیکی شدن صدور بارنامه به عنوان یک تحول شگرف در حوزه حمل و نقل محسوب می‌شود

ادامه مطلب »