نگاه اجمالی به پیدایش کامیون ها (1890 تا 1910)

پیدایش کامیون

قبل از سال 1900، عمده حمل و نقل زمینی توسط قطار انجام می شد. همانطور که حدس می زنید، قطارها در حمل بار زیاد بسیار کارا بودند، اما فقط می توانستند این حمل و نقل را به مراکز شهری متمرکز تحویل دهند. پس از آن محصولات به وسیله حمل و نقل چارپایان توزیع شد. اولین […]