Site icon باروان

تقدیر سازمان راهداری از باروان بخاطر طرح تن بر کیلومتر

تقدیر سازمان راهداری از باروان بخاطر طرح تن بر کیلومتر

این تصویر تبلیغ نیست بلکه نشانی است در اثبات همراهی حقیقی و حمایت علمی و فنی باروان از رانندگان زحمتکش کشور

و قطعاً این دستاورد مرهون اعتماد و زمانشناسی نخبگان صنف رانندگان و کامیون داران کشور است. خدا را شاکریم که در مسیر صحیح گام بر می داریم.

 

 

خروج از نسخه موبایل