نماد سایت باروان

باروان پنجره واحد هوشمند حمل کالا مجری استقرار استاندارد GS1 در حمل و نقل

باروان

 

بازدید معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور و اقاي دکتر خاندوزی؛ وزیر محترم اقتصاد از خانه نوآوري و فناوري و با حضور شركت دانش بنيان باروان؛ باروان یکی از بازارگاه دانش بنیان می باشد که تنها نماینده انحصاری لجستیکی GS1 در کشور و زیر نظر معاونت علمی و سازمان راهداری در حال فعالیت می باشد.

خروج از نسخه موبایل